Kien Giang Construction and Investment Consulting Corporation
 
Dự án Khu dân cư AN BÌNH.
Dự án Khu dân cư Phan Thị Ràng.
Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo - Dương Đông - Phú Quốc.
Dự án khu dân cư Bến xe tỉnh.
huyện Châu Thành, Kiên Giang
 
 
         
 
 
  TIN TỨC

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014


Thông báo tổng hợp


Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng


Chương trình khuyến mãi


     
     
     
 
 
  SỰ KIỆN

Lễ khởi công Nhà ở xã hội 444 Ngô Quyền


Lễ khởi công Khu dân cư phường An Bình


Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang tổ chức “ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014″


Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang tổ chức “HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014″


 
 
20 NĂM HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN
 
 
Báo cáo tài chính
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 

 

 
.